ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ »

    Ο Σύλλογος με την δραστηριότητά του σκοπεύει να διασφαλίσει την ενοποίηση όλων των στρωμάτων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα, την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, την αναγέννηση της ελληνικής διασποράς της Ουκρανίας, τη στενή της συνεργασία με τους Έλληνες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Ο Συλλόγος έχει το δικαίωμα να ιδρύει τοπικά παραρτήματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Ουκρανίας. Προκειμένου να εκπληρώσει το καταστατικό σκοπό του, ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ουκρανίας, να δημιουργήσει μέσα ενημέρωσης, να πραγματοποιεί διδασκαλία, να διαδίδει την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, διοργανώνοντας ομίλους, λέσχες, τάξεις εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας, του πολιτισμού, για όσους το επιθυμούν.

Ο κύριος στόχος του Συλλόγου είναι η προετοιμασία στελεχών σε εθνικό επίπεδο, διανοουμένων, η εργασία με τη νεολαία και τους φοιτητές, η συμβολή στη δημιουργία του κέντρου του Ελληνισμού της Αζοφικής, στη βάση της Σχολής ελληνικής φιλολογίας του Κρατικού Πανεπιστημίου Μαριούπολης, αλλά και των Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας και των παραμυθητικών τους.

Στόχος του Συλλόγου είναι η εκλαϊκευση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού μεταξύ όλων των στρωμάτων πληθυσμού, γνωριμία όλων των επιθυμούντων με την παγκόσμια κληρονομιά των Ελλήνων στον τομέα της δημοκρατίας, του πολιτισμού, την ποίησης, τη θρησκείας, τη φιλοσοφίας και της ρητορικής.

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες για την ικανοποίηση των εθνικών και πολιτιστικών ενδιαφερόντων του πληθυσμού, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, της λαϊκής δημιουργίας και χειροτεχνίας, δημιουργίας κέντρων εθνικού πολιτισμού, της αξιοποίησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ικανοποίησης των πολιτισμικών, θρησκευτικών, πνευματικών και άλλων ανάγκων, όσο των Ελλήνων, τόσο και άλλων εθνικοτήτων, που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με την  πολιτισμική κληρονομιά των Ελλήνων.

Υποστηρίζει εργαζόμενους στους τομείς της μελέτης της ελληνικής ιστορίας, του πολιτισμού, της γλώσσας, της παράδοσης, της εθνογραφίας, της λαογραφίας, σε διάφορες υπηρεσίες και ιδρύματα, καθώς και στην επιστημονική δραστηριότητα.

Ο Σύλλογος θεωρεί πρωταρχικό καθήκον του σύμφωνα με ισχύουσα νομοθεσία να αντιπροσωπεύει και να προστατεύει  όποιαδήποτε νόμιμα συμφέροντα των μελών του, να εξετάζει κάθε  ζήτημα, να παράσχει βοήθεια και συνδρομή σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς τους.

Προωθεί την έκδοση και τη διάδοση λογοτεχνίας που προβάλλει επιτεύγματα του ελληνικού λαού, διοργανώνει εκθέσεις, προβολές ταινιών και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Συμβάλλει στην ψυχαγωγία του ελληνικού πληθυσμού, όλων των μελών του Συλλόγου δια μέσου του πολιτισμού, του αθλητισμού,  της διοργάνωσης των συναντήσεων με παράγοντες της επιστήμης, του πολιτισμού και αθλητισμού, καλλιεργώντας στη νεολαία τη θέληση για τη συνεχή πνευματική εξέλιξη και ηθική πραγμάτωση.

Οργανώνει  διαγωνισμούς, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια, φεστιβάλ και άλλες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προσκαλεί διακεκριμένους ειδικούς, στέλνει τα ενεργά μέλη του Συλλόγου για συμμετοχή στις εκδηλώσεις εκτός και εντός της χώρας, συνεργαζεται με τους ελληνικούς συλλόγους της Ουκρανίας και του εξωτερικού, προσκαλεί πολίτες άλλων χωρών, δημιουργεί τις προϋποθέσεις  για την εκμάθηση της ιστορίας, του πολιτισμού, της παγκόσμιας κληρονομιάς των Ελλήνων, της ελληνικής γλώσσας από τα μέλη του Συλλόγου.

Συλλέγει, αποκτάει, λαμβάνει, αγοράζει υλικές και πολιτιστικές αξίες, επεξεργάζεται και διαφυλάσσει σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και τεχνικές προδιαγραφές, τις πληροφορίες, τα κειμήλια, τα πολύτιμα πράγματα, που έχουν σχέση με τα ιστορικά γεγονότα και τον πολιτισμό του ελληνικού λαού.

Ένας από τους στόχους του Συλλόγου είναι η συνεργασία με κοινωνικές, κρατικές, διεθνείς οργανώσεις και ιδρύματα, ελληνικά πανεπιστήμια, ευρωπαϊκά κέντρα προώθησης της ελληνικής γλώσσας, την ελληνική διασπορά της Ουκρανίας και άλλων χωρών, και η στενή συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο.